100%
  • Zdjęcie
  • Media
  • Tekst
  • Układ
  • Clipart
  • Tło
  • Cofnij
  • Ponów

Projekt

  • NOWE
    • Brak
    • Zanikanie
    • Przesunięcie
    • Wznios
    • Podskok
      • Powoli
      • Średnio
      • Szybko
      • Lewa strona
      • Prawa strona
    • Kolor jednolity
    • Gradient
    • Przezroczysty
    • Przekaż tło
    • Zdjęcie stockowe
    • Efekty

      • Brak
      • Czarno-białe
      • Sepia

Elementy sterujące multimediami

Czas trwania mediów

Szczegóły

  • Narzędzia

    • Brak
    • Składany na trzy
    • Cztery panele

Układ


  • Ten element jest zablokowany w obecnym położeniu. Aby go przesunąć w inne miejsce, odblokuj go.
  • Układ

  • Wyrównanie względem projektu

Kliknij tutaj, aby zmienić klipy audio